Արեւատ
Արեւատ (Areuat)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 25 Քանակ
  • ՍԱՐԱՊԱՏ ՇԻՐԱԿ
  • Պետրոսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արեւատ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 25 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Արեւատ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՍԱՐԱՊԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արեւատ անունի համար դա Պետրոսյանն է։

Արեւատին Նման Անուններ