Արեւակ
Արեւակ (Areuak)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 9 Քանակ
  • ԱՅՐՈՒՄ ՏԱՎՈՒՇ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արեւակ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 9 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Արեւակ անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԱՅՐՈՒՄ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արեւակ անունի համար դա Սարգսյանն է։

Արեւակին Նման Անուններ