Արենիկ
Արենիկ (Arenik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՐԵՎԱՆ
  • Առաքելյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արենիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Արենիկ անունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արենիկ անունի համար դա Առաքելյանն է։