Օվանես
Օվանես (Ovanes)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 10 Քանակ
  • ԱՄԱՍԻԱ ՇԻՐԱԿ
  • Մազմանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Օվանես անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 10 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Օվանես անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՄԱՍԻԱ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Օվանես անունի համար դա Մազմանյանն է։

Օվանեսին Նման Անուններ