Վիկտոր
Վիկտոր (Viktor)
  • 2.5/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1208 Քանակ
  • ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վիկտոր անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1208 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 2.5 բալ։ Վիկտոր անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վիկտոր անունի համար դա Հարությունյանն է։

Վիկտորին Նման Անուններ