Վարգուհի
Վարգուհի (Varguhi)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 26 Քանակ
  • ԲՆՈՒՆԻՍ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վարգուհի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 26 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Վարգուհի անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԲՆՈՒՆԻՍ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վարգուհի անունի համար դա Սարգսյանն է։