Սիրան
Սիրան (Siran)
  • 1.5/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 711 Քանակ
  • ԽԴՐԱՆՑ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սիրան անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 711 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.5 բալ։ Սիրան անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԽԴՐԱՆՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սիրան անունի համար դա Սարգսյանն է։