Նունիկ
Նունիկ (Nunik)
  • 1.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 614 Քանակ
  • ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ ՏԱՎՈՒՇ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նունիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 614 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.3 բալ։ Նունիկ անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նունիկ անունի համար դա Խաչատրյանն է։