Մերինե
Մերինե (Merine)
  • 0.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 336 Քանակ
  • ՍԵՎԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Մերինե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 336 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.7 բալ։ Մերինե անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՍԵՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Մերինե անունի համար դա Գրիգորյանն է։

Մերինեին Նման Անուններ