Լյուսիկ
Լյուսիկ (Lyusik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 34 Քանակ
  • ԱՄՐԱԿԻՑ ԼՈՌԻ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լյուսիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 34 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Լյուսիկ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԱՄՐԱԿԻՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լյուսիկ անունի համար դա Խաչատրյանն է։

Լյուսիկին Նման Անուններ