Իգոր
Իգոր (Igor)
  • 1.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 538 Քանակ
  • ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Իգոր անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 538 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.1 բալ։ Իգոր անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԼԵՌՆԱՁՈՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Իգոր անունի համար դա Գրիգորյանն է։