Իգիթ
Իգիթ (Igit)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 175 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Իգիթ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 175 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Իգիթ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Իգիթ անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։

Իգիթին Նման Անուններ