Էսմա
Էսմա (Esma)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 95 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էսմա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 95 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Էսմա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էսմա անունի համար դա Սարգսյանն է։

Էսմաին Նման Անուններ