Էմմիկ
Էմմիկ (Emmik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 27 Քանակ
  • ԱՅԳԵՍՏԱՆ ԱՐԱՐԱՏ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էմմիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 27 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Էմմիկ անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ԱՅԳԵՍՏԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էմմիկ անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։

Էմմիկին Նման Անուններ