Էմա
Էմա (Ema)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 19 Քանակ
  • ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Սիմոնյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էմա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 19 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Էմա անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էմա անունի համար դա Սիմոնյանն է։

Էմաին Նման Անուններ