Էլվարդ
Էլվարդ (Elvard)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 31 Քանակ
  • Գ.ԱԳԱՐԱԿ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գալստյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էլվարդ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 31 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Էլվարդ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ Գ.ԱԳԱՐԱԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էլվարդ անունի համար դա Գալստյանն է։

Էլվարդին Նման Անուններ