Էդվարտ
Էդվարտ (Edvart)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 9 Քանակ
  • ՍԱՍՈՒՆԻԿ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Օհանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էդվարտ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 9 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Էդվարտ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՍԱՍՈՒՆԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էդվարտ անունի համար դա Օհանյանն է։