Ալբերթ
Ալբերթ (Albert)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 14 Քանակ
  • ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ալբերթ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 14 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Ալբերթ անունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ալբերթ անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։