Ալբերդ
Ալբերդ (Alberd)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 7 Քանակ
  • ԼԱՆՋԱԶԱՏ ԱՐԱՐԱՏ
  • Նավասարդյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ալբերդ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 7 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Ալբերդ անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ԼԱՆՋԱԶԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ալբերդ անունի համար դա Նավասարդյանն է։

Ալբերդին Նման Անուններ