Դորվարդ
Դորվարդ (Dorvard)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 28 Քանակ
  • ԴԻՏԱՎԱՆ ՏԱՎՈՒՇ
  • Ստեփանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Դորվարդ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 28 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Դորվարդ անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԴԻՏԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Դորվարդ անունի համար դա Ստեփանյանն է։