Դոլվարդ
Դոլվարդ (Dolvard)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ՀԱՅԿԱՎԱՆ ՇԻՐԱԿ
  • Բրուտյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Դոլվարդ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Դոլվարդ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԿԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Դոլվարդ անունի համար դա Բրուտյանն է։